Dagelijks
Staan wij voor u klaar

Altijd bereikbaar
(597) 425205/ 08681795

Ons Adres
Dr.Sophie Redmondstraat nr.246

"Waar mensen mensen zijn die elkaar verstaan. Waar liefde liefde is, daarheen, ja daar. Waar het eeuwig vrede is, waar de zon schijnt. Waar een nieuwe wereld is die niet meer verdwijnt."

Ween niet om wat er niet meer is, maar wees gelukkig om wat is geweest."

Indien iemand komt te overlijden in uw naaste familie en u kiest Hennep N.V. als uitvaartverzorger, dan zijn wij meteen ter plaatse om u met raad en daad, toewijding en aandacht terzijde te staan. In een emotionele periode waarin er heel wat geregeld moet worden, zijn wij er voor u, luisteren naar uw wensen en nemen u veel uit handen. Vanaf het eerste contactmoment tot na de uitvaart en ook de periode daarna kunt u op ons rekenen, dat is de kracht van Hennep Algemene Uitvaartverzorging.


Heel essentieel is de keuze tussen een begrafenis en een crematie. Levensbeschouwelijke inzichten kunnen hierbij een rol spelen. Het kan zijn dat u om principiƫle reden begraven wilt worden. of juist daardoor kiest voor crematie. Hoe het ook zij, het is aan u om een keuze te maken en deze vast te leggen.CREMEREN

Nog niet zo heel lang geleden was het niet mogelijk vrijelijk een keuze te maken tussen begrafenis en crematie. Katholieken en protestanten mochten hun doden alleen begraven. Pas sinds 1995 is crematie bij de wet geregeld. Tot 1968 was crematie alleen toegestaan als de overledene hier middels een codocil melding van had gemaakt. Crematie werd tot in de jaren zestig gezien als een teken van vooruitstrevendheid. Tegenwoordig is cremeren net zo gewoon als begraven. Pas in 1995 werd crematie bij de wet geregeld en werd er een gesloten crematorium geopend, waar wij het beheer over hebben. Voordien was cremeren alleen mogelijk op hout en wel te Weg naar Zee Kiest u voor crematie, denkt u er dan ook over na of u de asresten wilt bewaren of verstrooien en op welke wijze dit moet gebeuren. De wet geeft aan dat u in uw keuze eigenlijk helemaal vrij bent, ook wat de plaats van de verstrooiing betreft. Dit wil niet zeggen dat het zomaar mag gebeuren. Daar zijn wel regels en wetten voor.