Dagelijks
Staan wij voor u klaar

Altijd bereikbaar
(597) 425205/ 08681795

Ons Adres
Dr.Sophie Redmondstraat nr.246

"Waar mensen mensen zijn die elkaar verstaan. Waar liefde liefde is, daarheen, ja daar. Waar het eeuwig vrede is, waar de zon schijnt. Waar een nieuwe wereld is die niet meer verdwijnt."

Treur niet over de dood, maar verblijd je over het leven."

Indien iemand komt te overlijden in uw naaste familie en u kiest Hennep N.V. als uitvaartverzorger, dan zijn wij meteen ter plaatse om u met raad en daad, toewijding en aandacht terzijde te staan. In een emotionele periode waarin er heel wat geregeld moet worden, zijn wij er voor u, luisteren naar uw wensen en nemen u veel uit handen. Vanaf het eerste contactmoment tot na de uitvaart en ook de periode daarna kunt u op ons rekenen, dat is de kracht van Hennep Algemene Uitvaartverzorging.


Heel essentieel is de keuze tussen een begrafenis en een crematie. Levensbeschouwelijke inzichten kunnen hierbij een rol spelen. Het kan zijn dat u om principiële reden begraven wilt worden. of juist daardoor kiest voor crematie. Hoe het ook zij, het is aan u om een keuze te maken en deze vast te leggen.

BEGRAVEN

Ondanks het feit dat cremeren steeds populairder wordt, wordt een groot deel van de overledenen tradioneel begraven. De keuze hiervoor kan bepaald worden door religieuze of levens- beschouwelijke overwegingen of omdat de familie graag voor het graf wil zorgen. De voorkeur kan ook om andere redenen naar een begrafenis uitgaan. Zo vinden veel mensen een crematorium een nogal steriele omgeving. Ze zijn van mening dat een begraafplaats meer ambiance heeft. Vaak spreekt hen ook de begrafenisplechtigheid meer aan. Op zich niet zo vreemd, want een begrafenis heeft in Suriname een langere traditie dan een crematie. Een ander argument om voor een begrafenis te kiezen, is dat er meer mogelijkheden zijn om een "aards monument" op te richten, een fysieke plaats om te rouwen. U kunt overigens zelf bepalen welke grafsteen u wilt plaatsen. Kiest u voor een grafmonument, dan heeft u de keuze uit marmer, graniet en allerlei andere steensoorten. Ook andere materialen zijn toegestaan. Wat wel en niet is toegestaan is onder meer afhankelijk van de regels van een begraafplaats. Wilt u hier meer over weten dan kunt u dit overleggen met één van onze uitvaartverzorgers. De direktie van de begraafplaats Hodie Mihi Cras Tibi geeft een graf uit in de vorm van een soort huurovereenkomst. Het termijn van uitgifte is vijftien jaar. Dit termijn kan telkens met tienjaren verlengd worden. De houder c.q. rechthebbende, krijgt uiterlijk een jaar voor afloop van het termijn bericht en kan zo tijdig het besluit nemen een overeenkomst te sluiten voor een nieuw termijn. Ook voor het onderhoud van grafmonumenten op alle begraafplaatsen kunt u bij ons terecht. Bovenstaand is van toepassing zodra de nieuwe begrafeniswet is aangenomen.

Als u kiest voor een begrafenis zijn er verschillende keuzes m.b.t. het graf.