Dagelijks
Staan wij voor u klaar

Altijd bereikbaar
(597) 425205/ 08681795

Ons Adres
Dr.Sophie Redmondstraat nr.246

"Waar mensen mensen zijn die elkaar verstaan. Waar liefde liefde is, daarheen, ja daar. Waar het eeuwig vrede is, waar de zon schijnt. Waar een nieuwe wereld is die niet meer verdwijnt."

Ween niet om wat er niet meer is, maar wees gelukkig om wat is geweest."

Geachte bezoekers,

Allereerst, onze excuses voor het ongemak van de laatste paar maanden, maar wij zijn er weer.

De site van een uitvaartverzorger kan best interessant zijn. Dat bewijzen wij u. Er is veel informatie te vinden en er komen een aantal praktische zaken aan de orde zoals het nemen van voorzorg bijvoorbeeld en wat te doen bij een overlijden. Ook zult u merken dat bij Hennep uw wensen altijd voorop staan. Daarnaast zal blijken dat uitvaartverzorging een vak is.

Hennep staat voor deskundigheid, expertise, integriteit en een vlekkeloze uitvoering van de uitvaart. Hoe u die ook wenst. Wij hebben getracht een site te creƫren waar u informatie kunt inwinnen ten aanzien van een uitvaart met al haar aspecten. Of het nu gaat om het vooraf vastleggen van speciale wensen ofwel het van tevoren regelen van de financiƫle afhandeling van een uitvaart... op alle zaken is ingegaan.

Desgewenst kunt u telefonisch contact met ons maken voor een afspraak op het nummer (597) 425205.

Uiteraard kunt u, wanneer u daar behoefte aan heeft, te allen tijde uw vragen c.q. opmerkingen aan ons kwijt. Uw reacties en wensen zijn tenslotte een aanmoediging om onze service en kwaliteit te koesteren.

Met vriendelijke groet,

H. J. Hennep.

Hennep Verzorgende Verzekering
BEGRAVEN

Ondanks het feit dat cremeren steeds populairder wordt, wordt een groot deel van de overledenen tradioneel begraven. De keuze hiervoor kan bepaald worden door religieuze of levens- beschouwelijke overwegingen of omdat de familie graag voor het graf wil zorgen. De voorkeur kan ook om andere redenen naar een begrafenis uitgaan. Zo vinden veel mensen een crematorium een nogal steriele omgeving. Ze zijn van mening dat een begraafplaats meer ambiance heeft. Vaak spreekt hen ook de begrafenisplechtigheid meer aan. >>CREMEREN

Nog niet zo heel lang geleden was het niet mogelijk vrijelijk een keuze te maken tussen begrafenis en crematie. Katholieken en protestanten mochten hun doden alleen begraven. Pas sinds 1995 is crematie bij de wet geregeld. Tot 1968 was crematie alleen toegestaan als de overledene hier middels een codocil melding van had gemaakt. Crematie werd tot in de jaren zestig gezien als een teken van vooruitstrevendheid. Tegenwoordig is cremeren net zo gewoon als begraven. >>